Kräftfiske 2014

Vid föreningsstämman beslutades att kräftfiske även detta år ska upplåtas på samma villkor som tidigare år, dock med den skillnaden att ytterligare en helg öppnas för fiskerättsägarna. För att få bedriva kräftfiske ska fiskerättsbevis eller årskort samt kräftfiskerättsbevis/kräftfiskekort vara lösta.

Kräftfiske för fiskerättsägare gäller följande datum och tider år 2014:

Fredag 8 augusti kl 16 till lördag 9 augusti kl 12.
Fredag 15 augusti kl 16 till lördag 16 augusti kl 12.
Fredag 12 september kl 16 till lördag 13 september kl 12.

Kräftfiske för ortsbor och ägare till fastighet inom Rämshyttans fvof gäller följande datum och tider för år 2014:

Fredag 15 augusti kl 16 till lördag 16 augusti kl 12.

Resultatet av allt kräftfiske ska rapporteras till föreningen.