Samråd om fiskväg i Sångens utlopp

Utloppet i Sången som ska byggas om.

Utloppet i Sången som ska byggas om.

Representanter från fiskevårdsområdesföreningens styrelse deltog den 12 augusti vid ett samråd om utformningen av en fiskväg i Sångens utlopp. Samrådet som arrangerades av Borlänge Energi AB grundar sig i att man vill bygga om utloppet ur Sången för att slippa reglera sjön så som hittills gjorts. Istället vill man anlägga ett fast utskov som klarar av att avbörda vattnet så att vattennivån blir relativt stabil.

Förutom representanter från fiskevårdsområdesföreningen och Borlänge Energi AB deltog Länsstyrelsen, Borlänge kommun, representanter för NCC som ska bygga om utloppet och vattenvårdskonsulten Anders Bruks som är anlitad för att utforma själva fiskvägen i utloppet.

Fiskevårdsområdesföreningen ställde sig tveksamma till den föreslagna utformningen av utloppet och menade att den tekniska lösning i form av en betongkonstruktion som nu föreslogs skulle bli både dyrare, mindre estetisk och sämre för fiskens möjligheter att vandra än om man återskapade det naturliga utloppet med hjälp av sten och grus. Föreningenfick medhåll från både Länsstyrelsen och kommunen i frågan och Anders Bruks menade att det inte skulle vara speciellt svårt att återskapa ett naturligt utlopp ur sjön.

Borlänge Energi AB:s Erik Sjölander lovade att ta med sig frågan.