Kallelse till fiskestämma 2015

Delägarna i Rämshyttans FVOF kallas till ordinarie fiskestämma den 26 februari 2015 kl 19.00 i Bygdegården, Rämshyttan.

Stämman kommer att besluta om förslag till stadgeändring. Föreningens stadgar finns att läsa på föreningens hemsida, http://ramshyttans.fvof.se/om-foreningen/stadgar/.
Observera lokalbytet samt att kallelsen avser enbart delägare och ombud för delägare.
Kontakta ordförande Bengt Benjaminsson (0240-26144) för eventuella frågor.
Välkomna!
Styrelsen