Våra fiskekort berättigar enbart till fiske inom vårt område

Karta Rämshyttansfvof

Vi har fått klagomål från en angränsande fiskeförening om att det finns individer som fiskar på deras vatten och hänvisar till att de köpt fiskekort i Rämshyttans fvo. Våra fiskekort gäller enbart inom vårt fiskevårdsområde och ingen annanstans.