Kallelse årsmöte 2017

Rämshyttans fvof kallar fiskerättsägare i Rämshyttans fvo till årsstämma den 2 mars 2017. Stämman hålls i Rämshyttans bygdegård. Röstlängd och förteckning över fullmakter kommer upprättas vid stämmans inledning.