Ronnie

Ändringar av kräftfiske i september

Vi har uppmärksammat att det står olika tillfällen för septembers kräftfiske. Därför upplåter vi kräftfisket både nu i helgen (7-9 sep) och nästa helg (14-16 sep). Givetvis mot att man löst kräftfiskerättsbevis.

I övrigt gäller ordinarie regler.

Kallelse årsmöte 2017

Rämshyttans fvof kallar fiskerättsägare i Rämshyttans fvo till årsstämma den 2 mars 2017. Stämman hålls i Rämshyttans bygdegård. Röstlängd och förteckning över fullmakter kommer upprättas vid stämmans inledning.

Stämma 2016

Rämshyttans fvof hälsar fiskerättsägarna i fiskevårdsområdesföreningen välkomna till årets stämma som hålls den 25 februari 2016 i Rämshyttans bygdegård. Anmäl gärna deltagande via Facebook.

 

Våra fiskekort berättigar enbart till fiske inom vårt område

Karta Rämshyttansfvof

Vi har fått klagomål från en angränsande fiskeförening om att det finns individer som fiskar på deras vatten och hänvisar till att de köpt fiskekort i Rämshyttans fvo. Våra fiskekort gäller enbart inom vårt fiskevårdsområde och ingen annanstans.

Kallelse till fiskestämma 2015

Delägarna i Rämshyttans FVOF kallas till ordinarie fiskestämma den 26 februari 2015 kl 19.00 i Bygdegården, Rämshyttan.

Stämman kommer att besluta om förslag till stadgeändring. Föreningens stadgar finns att läsa på föreningens hemsida, http://ramshyttans.fvof.se/om-foreningen/stadgar/.
Observera lokalbytet samt att kallelsen avser enbart delägare och ombud för delägare.
Kontakta ordförande Bengt Benjaminsson (0240-26144) för eventuella frågor.
Välkomna!
Styrelsen

Inbjudan till öppet fiskemöte

Den 18 november kl 18.00 kommer föreningen att hålla ett fiskemöte för alla som är intresserade av fiske och fiskevård inom Rämshyttans fiskevårdsområde. Mötet hålls i Rämshyttans bygdegård.

Vid mötet berättar styrelsen om det fiskevårdande arbete som pågår och vilka planer man har. Föreningen vill vid detta tillfälle även få in idéer på vad som kan göras och feedback på det som gjorts.

Så både fiskerättsägare och allmänhet är välkomna!

Anmäl gärna deltagande via föreningens facebooksida där ett event är upplagt via den här länken. Saknar ni facebook, e-posta om ni kommer till ronnie.hermansson( a)storfallsberg.se.

Föreningen har anmält misstänkt miljöbrott

Föreningen har anmält ett misstänkt miljöbrott, här följer det pressmeddelande som skickades ut efter det inträffade:

Rämshyttans fvof i södra Dalarna har anmält ett misstänkt miljöbrott. Detta efter att de i ett övergivet bärplockarläger hittat oljefat och hinkar med olja i.
– Om det skulle börja regna så finns det stor risk att hinkarna svämmar över och oljan rinner ut i sjön som ligger två meter bort. Vi vet heller inte om det redan skett några utsläpp, säger fiskevårdsområdesföreningens ordförande Bengt Benjaminsson.  Continue reading

Samråd om fiskväg i Sångens utlopp

Utloppet i Sången som ska byggas om.

Utloppet i Sången som ska byggas om.

Representanter från fiskevårdsområdesföreningens styrelse deltog den 12 augusti vid ett samråd om utformningen av en fiskväg i Sångens utlopp. Samrådet som arrangerades av Borlänge Energi AB grundar sig i att man vill bygga om utloppet ur Sången för att slippa reglera sjön så som hittills gjorts. Istället vill man anlägga ett fast utskov som klarar av att avbörda vattnet så att vattennivån blir relativt stabil.

Continue reading

Kräftfiske 2014

Vid föreningsstämman beslutades att kräftfiske även detta år ska upplåtas på samma villkor som tidigare år, dock med den skillnaden att ytterligare en helg öppnas för fiskerättsägarna. För att få bedriva kräftfiske ska fiskerättsbevis eller årskort samt kräftfiskerättsbevis/kräftfiskekort vara lösta.

Kräftfiske för fiskerättsägare gäller följande datum och tider år 2014:

Fredag 8 augusti kl 16 till lördag 9 augusti kl 12.
Fredag 15 augusti kl 16 till lördag 16 augusti kl 12.
Fredag 12 september kl 16 till lördag 13 september kl 12.

Kräftfiske för ortsbor och ägare till fastighet inom Rämshyttans fvof gäller följande datum och tider för år 2014:

Fredag 15 augusti kl 16 till lördag 16 augusti kl 12.

Resultatet av allt kräftfiske ska rapporteras till föreningen.

Rapport från ordinarie fiskestämma 2014 i Rämshyttans fvof

Plats: Idkerbergets Folketshus
Datum: 2014-02-27
Tid: 1900

Ola Brossberg, ordförande Borlänge kultur- och fritidsnämnd, valdes till ordförande för stämman. Stämman valde Sören Johansson och Stefan Persson att justera stämmoprotokollet samt vara rösträknare.

Efter att stämman konstaterat att kallelse skett i behörig ordning fastställdes dagordningen.

Verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning föredrogs och leds till handlingarna. årets överskott fördes över till ny räkning.

Revisorernas berättelse föredrogs av Jan Zackrisson. Revisorerna föreslog att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen vilket även beslutades av stämman.

Bengt Benjaminsson föredrog styrelsens verksamhetsplan för 2014 och Eva Dahlqvist föredrog styrelsens förslag till budget för 2014. Stämman godkände dessa handlingar.

Valberedningen föreslog oförändrade arvoden och ersättningar till föreningens funktionärer, d.v.s. 1000 kr till ordförande och sekreterare, 2000 kr till kassör samt samtliga funktionärer erhåller fiskekort och innehar villkor likställt fiskerättsinnehavare. Beslutades att dessa (oförändrade) arvoden och andra ersättningar ska gälla för 2014.

Mats Janols föredrog valberedningens förslag till styrelseledamöter och förslaget godkändes enligt nedan:

Till ordförande välja Bengt Benjaminsson (1 år) (omval)
Till sekreterare välja Thomas Eriksson (2 år) (omval)
Till kassör välja Eva Dahlqvist (2 år) (omval)
Till vice ordförande välja Stefan Olofsson, Bergvik
Till ledamot välja Björn Trogens (2 år)
Till ledamot välja Ronnie Hermansson (1 år)
Till ledamot välja Bengt Holmstedt (1 år)
Till ledamot välja Åke Tägtström (1 år)
Till suppleant i styrelsen välja Jan Sundqvist (2 år)
Till suppleant i styrelsen välja Sören Johansson (1 år)
Till suppleant i styrelsen välja Sten Bohlin (omval)

Stämman beslöt sedan att till revisorer välja:

Henry Norström (Ordinarie och sammankallande, omval)
Jan Zachrisson (Ordinarie, omval)
Stefan Persson (Suppleant, omval)

samt till valberedning välja;

Mats Janols (sammankallande, omval)
Risto Lakholm (omval)
Hans Fredriksson (omval)

Föreningens ordförande Bengt Benjaminsson informerade att inga motioner inkommit till föreningen.

Nu möjligt att köpa fiskekort online

Nu går det att köpa Rämshyttans fvof:s fiskekort online via Fiskekort.se. Rämshyttans fvof:s fiskekort finner ni via www.fiskekort.se/Ramshyttansfvof. När ni handlar fiskekort online gör ni det med ert vanliga betalkort (Visa/Mastercard) och ni får fiskekorten som både sms och mail.

Föreningen har valt att erbjuda fiskekort online av främst två orsaker. För det första så ökar tillgängligheten för de som vill fiska i våra vatten och för det andra så underlättar digitala fiskekort föreningens administration. Administrationen minskas inte minst då man kan minska kontanthanteringen samtidigt som de digitala fiskekorten automatiskt redovisas per slag så att föreningen kan få ut bättre och snabbare statistik. De digitala fiskekorten minskar också arbetet för den som samlar in pengar och delar ut fiskekortsblock, kartor och fiskeregler till våra återförsäljare.

Ni som väljer att köpa fiskekorten online kommer även att få möjligheten att rapportera in era fångster av öring i våra vatten. Dessa uppgifter önskar vi för att bättre kunna veta hur vi ska bedriva fiskevård och även för att in information om hur fisken mår i våra vatten. Även ni som väljer att köpa papperskort kan rapportera in fångststatistik på vår hemsidas förstasida.

Med detta hoppas vi att ni som fiskar i våra vatten upplever detta som ett välkommet komplement till dagens fiskekort i pappersform.

Kallelse till föreningsstämma 2014

FISKESTÄMMA

 

Delägarna i Rämshyttans FVOF

kallas till ordinarie fiskestämma den 27 februari 2013 kl 19.00 i Folkets Hus, Idkerberget.

 

Stämman kommer att besluta om stadgeändring. Förslag till stadgeändringen har presenterats på tidigare stämma och finns även att läsa här: Förslag till revision av stadgar 2014.

 

Kontakta ordförande Bengt Benjaminsson (0240-26144) för eventuella frågor.

 

Välkomna!

 

Styrelsen

Lämna kräftfiskestatistik och var med i utlottning av fiskeredskap

I år kommer Rämshyttans fvof att lotta ut 1 st haspelrulle, värd ca 1000 kr, samt 5 fiskekort bland dem som lämnar in korrekt ifylld fiskestatistik från kräftfisket i föreningens sjöar.

I fiskereglerna finns möjligheten för föreningen att ta ut en kontrollavgift av de som inte lämnar in korrekt kräftfiskestatistik, men vi vill nu försöka med att belöna de som lämnar statistiken för att på den vägen öka mängden inlämnade fångstrapporter.

Statistik kan lämnas genom att returnera kräftfiskekorten/-fiskerättsbevisen eller genom att fylla i formuläret på föreningens hemsida: http://ramshyttans.fvof.se/kraftfiske/kraftfiskerapportering/

Kallelse fiskestämma år 2013

Fiskestämman kommer att år 2013 traditionsenligt hållas i Idkerbergets folketshus torsdagen den 21 februari kl 19.00.

Stämmohandlingar kommer att finnas i lokalen. Anmäl gärna att ni kommer via föreningens Facebooksida: https://www.facebook.com/#!/events/497446786944972/

Mer information, kontakta föreningens ordförande Bengt Benjaminsson på tfn 070-6190879.

Nu är Tunsnäs-Långsjön & Tunsnan införrättade – fiskeregler bestämda

Beslutet från Länsstyrelsen om införrättandet av (Tunsnäs-)Långsjön och Tunsan som ligger invid riksvägen mellan Borlänge och Ludvika har nu kommit från Länsstyrelsen i Dalarna och överklgandetiden har gått ut. Detta innebär att sjöarna nu ingår i Rämshyttans fvo. Styrelsen har nu enligt stämmans uppdrag tagit fram specialregler för det införrättade området.

Continue reading

Ytterligare en storöring!


Denna öring fångades av Fredrik Nordin vid angelfiske kring nyår. 7,1 kg stannade visaren på vågen på!

Stora öringar blir det…

Ibland tror man det är rena fiskehistorier som Jan Sundkvist drar när han har varit ute och fiskat, men här kommer det bildbevis från Rämen (var annars?)!

Fiskestämma 12 maj 2011

Årets fisketsämma kommer att äga rum den 12 maj kl 19.00 i Idkerbergets Folketshus.

Dagordning och övriga stämmohandlingar kommer upp på hemsidan inom kort.

Välkommen

Här håller hemsidan för Rämshyttans fvof på att ta form. Kom gärna tillbaka snart så skall hemsidan vara igång.