Kräftfiske

Kräftfisket inom Rämshyttans fvo är i dagsläget enbart upplåtet till fiskerättsägare, funktionärer i fiskevårdsområdet och personer skrivna inom fiskevårdsområdets gränser (ortsbor). För att bedriva kräftfiske krävs att kräftfiskerättsbevis (fiskerättsägare) eller kräftfiskekort (ortsbor) har lösts av den som vill fiska.

Fiskerättsägare
För fiskerättsägare är kräftfisket upplåtet andra fredagen i augusti kl 16 till följande dag kl 12, samt under tredje fredagen i augusti och andra fredagen i september kl 16 till följande dag kl 12.

Ortsbor
För ortsbor och ägare till fastighet inom fiskevårdsområdet är kräftfisket upplåtet under tredje fredagen i augusti kl 16 till följande dag kl 12.

Övrigt
Minimimåtten för kräftorna är 9 cm och maximalt 8 mjärdar/burar får användas vid fisket. Resultaten från kräftfisket skall rapporteras till föreningen vad gäller antal fångade kräftor och dessas längd.

Fiskereglerna i sin helhet finns här: http://ramshyttans.fvof.se/fiskeregler/

Kräftområden

All statistik för kräftfisket är baserat på nedanstående områden.